PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN SELF EFFICACY DAN SELF CARE ACTIVITY KELUARGA DAN PENDERITA Tb PARU

Categorie(s):
   TB PARU
Author(s):
   Muhtar
Keyword(s):
  family empowerment, self-efficacy, self-care activity, pulmonary
DOI:
  JN 8-2-13- 7
Abstract :
  
-
 
ISSN:
  1858-3598
eISSN:
  1858-3598
Description:
  JURNAL KEPERAWATAN