PENGEMBANGAN PALLIATIVE COMMUNITY HEALTH NURSING (PCHN) UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KELUARGA DALAM MERAWAT PENDERITA KANKER DI RUMAH

Categorie(s):
   COMMUNITY HEALTH NURSING
Author(s):
   Elida Ulfiana, Eka Mishbahatul Mar'ah Has, Praba Diyan Rachmawati
Keyword(s):
  community health nursing, palliative, familiy's autonomy, cancer
DOI:
  JN 8-2-13- 14
Abstract :
  
-
 
ISSN:
  1858-3598
eISSN:
  1858-3598
Description:
  JURNAL KEPERAWATAN